Test 1

Euro (€) - EUR
  • Euro (€) - EUR
  • United States dollar ($) - USD